Zakończenie roku szkolnego 2017/18

Data wpisu: .

Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka.
Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada..."
/Św. Augustyn/

Drodzy Uczniowie dziś odebraliście świadectwa, które są podsumowaniem Waszej tegorocznej pracy. Zapewne były w tym roku chwile radości i smutku, zwycięstwa i porażki. Dziękujemy Wam za trud, wysiłek, zaangażowanie w zgłębianiu tajników wiedzy, zdobywaniu nowych umiejętności, poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności i talentów. Gratulujemy wyników w nauce, zwycięstw w wielu konkursach, zawodach sportowych, licznych występów artystycznych, sukcesów plastycznych. Jesteśmy dumni z Waszego zaangażowania w pracę na rzecz szkoły oraz innych instytucji i organizacji, zaangażowania we wzajemną pomoc koleżeńską, bo przecież najważniejsze jest, by być dobrym człowiekiem.
Dziękujemy Nauczycielom, którzy odkrywali w Was talenty, motywowali do działania, zachęcali do wytężonej pracy abyście byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie współczesny świat.
Dziękujemy pozostałym Pracownikom szkoły za wspieranie pracy na rzecz edukacji i wychowania.
Dziękujemy również w szczególny sposób Waszym Rodzicom, bo to Oni każdego dnia stanowili dla Was pierwsze wsparcie na tej krętej szkolnej drodze do wiedzy.

Dziękujmy Rodzicom, Radzie Rodziców, a szczególnie przewodniczacej Rady p. Agnieszce Sopiak, za wspieranie w różnorodny sposób pracy naszej szkoły.

Dyrekcja Szkoły

 

W czwartek dyplomy i nagrody odebrali laureaci konkursów wiedzowych, artystycznych  i  rozgrywek sportowych, uczniowie ze 100% frekwencją oraz uczniowie zaangażowani w pracę na rzecz Szkoły. Gratulujemy im serdecznie!


Składamy gratulacje uczniom, którzy otrzymali w piatek nagrody  za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Miło nam poinformować, że najwyższe wyniki w br. szkolnym uzyskały: Zuzanna Kołek, Julia Gibas i Jagoda Czopek.

Wieczór Jasia i Małgosi

Data wpisu: .

W dniu 19.06.2018r. odbył się w naszej szkole „Wieczór Jasia i Małgosi”. Było to spotkanie rodziców, uczniów i nauczycieli, podsumowujące Program „Domowi Detektywi”, który był prowadzony na lekcjach w szkole oraz z rodzicami w domach dzieci przez ostatnie pół roku. Program był realizowany z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Porąbce.

                Na początku spotkania zostały przypomniane cele programu takie jak: opóźnienie momentu sięgania młodych ludzi przez alkohol, zmniejszenie jego spożycia wśród nastolatków, którzy już zaczęli pić, ograniczenie skali problemów związanych z korzystaniem z alkoholu przez młodzież oraz wzmocnienie relacji między dziećmi a ich rodzicami. W ciągu półrocznej pracy uczniowie poruszali takie tematy jak: fakty i mity na temat alkoholu, wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie opinii dotyczących alkoholu, rodzaje presji rówieśniczej oraz sposoby radzenia sobie z nią, powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol, a także konsekwencje jego spożycia przez dzieci i młodzież. Ostatnim etapem pracy naszych uczniów było przygotowanie prezentacji na wybrany przez siebie temat i przedstawienie ich rodzicom podczas „Wieczoru Jasia i Małgosi”, będącego zwieńczeniem programu. Dzieci miały do wyboru takie zagadnienia jak: wpływ spożywania alkoholu na prowadzenie samochodu i innych pojazdów, wypadki drogowe a ich związek z piciem alkoholu, formy spędzania wolnego czasu bez używania alkoholu, alternatywne sposoby łagodzenia stresu bez upijania się, kształtowanie opinii na temat alkoholu przez telewizję, czasopisma oraz internet, rodzaje alkoholu a ich szkodliwość, jak również ogólny wpływ alkoholu na zdrowie człowieka.

Po części oficjalnej rodzice wraz z dziećmi i wychowawcami udali się do swoich klas, gdzie dokonano prezentacji prac oraz przeprowadzono szereg zabaw integrujących uczestników. Rodzice brali m.in. udział w podchodach na terenie szkoły, odgadywaniu na podstawie pytań typu „tak-nie” kim są, czy poszukiwaniu między sobą cech wspólnych np. „Kto ma psa?”. Na wszystkich czekał słodki poczęstunek przygotowany prze organizatorów i rodziców oraz napoje od firmy Maspex. Nie zabrakło także czasu na wspólne rozmowy i wzajemną wymianę poglądów.

Nagroda ŚKO

Data wpisu: .

Joanna Sadlik - uczennica naszej szkoły zajęła I miejsce w konkursie na portfolio „Galeria talentów i marzeń” Kampanii pod hasłem – Razem raźniej prowadzonej w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” w roku szkolnym 2017/2018. W dniu 14 czerwca 2018r. na uroczystej gali w Katowicach nagrodę wręczył jej Śląski Kurator Oświaty.
GRATULUJEMY Joasi i jej rodzicom!

Zobacz portfolio Joasi i poznaj jej pasje...  100 3258