Nagroda Edukacyjna Gminy Porąbka

Data wpisu: .

Informujemy, że do 20 lipca 2018r. można złożyć wniosek
o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Gminy Porąbka w roku szkolnym 2017/2018.

 

Warunkiem jest osiągniecie na świadectwie szkolnym:

  1. średniej ocen co najmniej 5.20 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowejklasach IV-VI,
  2. średniej ocen co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowejklasach VII-VIII,
  3. średniej ocen co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych w gimnazjum,
  4. średniej ocen co najmniej 4,90 z przedmiotów obowiązkowych w szkole ponadgimnazjalnej.

Nagrodę może uzyskać także uczeń który w szkole podstawowej lub gimnazjum uzyskał tytuł laureata, finalisty konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w szkole ponadgimnazjalnej tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do otrzymania nagrody.

Informacji udzielają pracownicy GZOSiP w Porąbce, tel. 827-28-47, 827-28-50.

Pobierz wniosek TUTAJ

Mundial 2018

Data wpisu: .

Najwierniejsi kibice typują wynik meczu Polska - Kolumbia...

mundial

Dla Tatusia!

Data wpisu: .

Dla Tatusia dzięcioł stuka,
ryczy krowa, brzęczy mucha,
osioł skacze aż do nieba,
zawsze Tatę kochać trzeba!