EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 2018

on .

edjW 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, dzień 26 września został ustanowiony jako Europejski Dzień Języków Obcych. Celem tego międzynarodowego święta, jest zachęcenie Europejczyków - bez względu na wiek - do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej i bogactwa kulturowego Europy.

Zachęcamy całą naszą społeczność szkolną do zapoznawania się w najbliższych dniach z gazetką przed biblioteką oraz wybranymi i przygotowanymi przez uczniów przysłowiami, powiedzeniami i „łamańcami ” w języku angielskim i niemieckim. Mamy nadzieję, że pomoże to w przyjemny i skuteczny sposób wzbogacić naszą wiedzę zarówno językową jak i kulturową.

Have fun!

 

Nauka języków daje wiele korzyści!

 1. Ucząc się języka ćwiczysz mózg, który jak każdy organ, by działać sprawnie i rozwijać się, potrzebuje bodźców do ćwiczeń.Nawet godzina intensywnej nauki dziennie usprawnia nasz intelekt i stymuluje szare komórki i połączenia nerwowe do rozwoju i odbudowy. Procesy myślowe zachodzą dzięki temu szybciej i intensywniej. Już po miesiącu takiego treningu zobaczysz znaczącą różnicę!
 2. Nauka języka to obecnie najbardziej skuteczny sposób na usprawnienie pamięci krótko i długotrwałej – jest to ćwiczenie na pamięć samo w sobie.
 3. Poznając nowe, obce słownictwo rozwijasz swoją wyobraźnię, kreatywność i abstrakcyjne myślenie.Pamiętajmy, że wciąż wiele słów w językach obcych nie ma swoich odpowiedników w języku polskim. W ten sposób zmieni się również twoja percepcja krajów i kultur operujących językiem, którego się uczysz. Umożliwi Ci to ich lepsze zrozumienie.
 4. Podczas nauki języka wydzielane są endorfiny – hormony szczęścia!
 5. Poznając język obcy kształcisz w sobie umiejętność podejmowania dobrych decyzji.
  Badania naukowców Uniwersytety w Chicago wykazały, że osobom dwujęzycznym łatwiej przychodzi podejmowanie dobrych decyzji. Są też bardziej pewne swoich decyzji po przemyśleniu ich w drugim języku.
 6. Podczas nauki języka spalane są zbędne kalorie, które mózg wykorzystuje do swojej wytężonej pracy!
 7. Nauka języków polepsza zdolność wielozadaniowości.
  Multitasking nie będzie już dla Ciebie problemem, Twoja uwaga stanie się bardziej podzielna!:)
 8. Ucząc się języka polepszasz zdolność koncentracji.
  Regularna nauka słówek i gramatyki sprawi, że dużo łatwiej będzie Ci się skupić na tym, co robisz, i trudniej będzie Cię rozproszyć. Pamiętajmy, że ma to olbrzymi wpływ na jakość uczenia się, ale także wszystkich innych czynności, które codziennie wykonujesz.

 

Bezpieczna szkoła - projekt MEN

on .

W bieżącym roku Szkoła zdobyła certyfikat: „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”. Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015– 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, zatytułowanego: „Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia

Celem projektu jest upowszechnienie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia, poznanie zagrożeń zewnętrznych, które mogą naruszyć bezpieczeństwo w szkole, placówce, uświadomienie konieczności zaplanowania określonych działań w sytuacji zagrożenia, kształtowanie umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu.

certyfikat

Szkolne akcje charytatywne i ekologiczne

on .

Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do zaangażowania się w akcje charytatywne organizowane przez bibliotekę szkolną. W tym roku zbieramy:

1. Nakrętki na rehabilitację Adasia.

2. Zużyte baterie, aby chronić środowisko.

3. Stare telefony komórkowe, by nie trafiały na wysypiska.

4. Okulary dla potrzebujących w Afryce.

5. Książki dla biblioteki szkolnej.

6. Po raz pierwszy w tym roku zbieramy stare, niepotrzebne klucze każdego rodzaju dla Kliniki Budzik w ramach Fundacji Ewy Błaszczyk "A kogo"

 

Wszystkie, wyżej wymienione przedmioty przynosimy przez cały rok do biblioteki szkolnej w osobno zapakowanych woreczkach, opatrzonych karteczką z imieniem i nazwiskiem dziecka lub dzieci (jeżeli do szkoły uczęszcza rodzeństwo).

Podsumowanie akcji odbędzie się na wiosnę podczas Szkolnego Święta Ziemi. Wówczas uczniowie otrzymają pochwały do dziennika (każdy uczeń za każdą akcję, w której wziął udział niezależnie od ilości przyniesionych rzeczy), dyplomy i "kwiaty dobroci" (uczniowie, którzy przynieśli najwięcej w poszczególnych akcjach), symboliczne upominki (uczniowie, którzy wzięli udział w poszczególnych akcjach wyłonieni drogą losowania). Aby otrzymać tytuł Super Przyjaciela Biblioteki trzeba wziąć udział w pięciu z sześciu akcji (pochwała, dyplom i niespodzianka). Klasa najbardziej zaangażowana w akcje otrzyma słodkości.

Celem tego przedsięwzięcia  jest nie tylko zbieranie rzeczy wymienionych w ramach akcji, ale przede wszystkim uwrażliwienie dzieci na potrzeby drugiego człowieka, niesienie pomocy innym oraz dbanie o środowisko naturalne, w którym żyjemy.

Ada1