Eksperci Programowania

Data wpisu: .

progrJesteśmy w gronie szkół realizujących projekt  Eksperci Programowania. Uczestniczyliśmy już w konferencji „ProGRAmowanie rozwoju – więcej niż technologie” organizowanej przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu we współpracy ze Stowarzyszeniem Komputer i Sprawy Szkoły KISS i Fundacją Media 3.0. Teraz rozpoczęliśmy szkolenia nauczycieli.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz zwiększenie potencjału techniczno – dydaktycznego szkół objętych wsparciem poprzez pozostawienie w placówkach po zakończeniu projektu całego sprzętu teleinformatycznego, materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć.
Projekt „Eksperci Programowania w podregionie bielskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Projekt będzie realizowany w 8 gminach w podregionie bielskim w 29 szkołach podstawowych - w tym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Porąbce, Szkole Podstawowej Nr 1 w Czańcu, Szkole Podstawowej w Kobiernicach i Szkole Podstawowej w Bujakowie.
Objętych wsparciem zostanie 127 nauczycieli i 1812 uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
Przeprowadzonych zostanie 3810 godzin dodatkowych zajęć dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Dzieci poprzez zabawę będą uczyć się podstaw programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr lub Baltie. Zajęcia z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2 pozwolą w formie zabawy rozwijać w uczniach kompetencje informatyczne, myślenie komutacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego.
W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, taki jak tablety, maty edukacyjne, klocki LEGO WeDo 2, kamery czy zestawy bluetooth.

Konsultacje dla rodziców

Data wpisu: .

W czwartek 30 listopada o godz. 16.00.
serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na listopadowe konsultacje.

Andrzejkowe atrakcje

Data wpisu: .

W środę 29 listopada zapraszamy na pokazy pod hasłem "Życie i Kultura w Średniowieczu" w wykonaniu Grupy Artystycznwej Rekonstrukto.


Po prezentacji grupy, klasy młodsze zapraszamy na bal andrzejkowy w czasie którego odbędziemy podróż w czasie do wieków, kiedy rycerze zakuci w zbroje i z mieczem w ręku walczyli o honor, kiedy kobiety przyodziane były w piękne suknie, chusty i diamenty...


O godz. 16.00 uczniów klas 4-7 zapraszamy na dyskotekę andrzejkową z atrakcjami przygotowanymi przez kl.7 i 6a.