Samorząd Uczniowski

Data wpisu: .

  • przewodnicząca: JUSTYNA SOPIAK

  • zastępca: Sabina Gwizdała

  • sekretarz: Ida Zborowska

  • skarbnik: Oliwia Pszczółka
  • poczet sztandarowy: Piotr Kózka, Igor Kaspera, Paulina Stanek, Aleksandra Majdak, Oliwia Pszczółka, Angelika Marszałek

  • werble: Igor Syga, Antoni Babicz

  • komisja rewizyjna: Anna Gryboś, Julia Żelichowska, Igor Kaspera
  • OPIEKUNOWIE SU: Anna Zasada-Główka, Grażyna Janosz