Sprawdzian

Data wpisu: .

 

Wyniki sprawdzianu po klasie VI w roku szkolnym 2015/16

 

Część I


J. polski


Matematyka

Część II
J. angielski

Szkoła Podstawowa
im. M.Kopernika w Porąbce

67,13

74,47

59,47

68,53

Powiat bielski

61,16

69,42

52,39

71,60

Województwo śląskie

61,09

69,47

52,22

71,49

Kraj

63,00

71,00

54,00

71,00

       Do sprawdzianu przystąpiło 38 szóstoklasistów.

 

Sprawdzian 2015r.

 

Część I

Część II

   

J. polski

Matematyka

J. angielski

Szkoła Podstawowa
im. M.Kopernika w Porąbce

74,89

77,11

72,63

81,21

Powiat bielski

66,49

72,38

60,26

70,70

Województwo śląskie

65,81

72,42

58,85

78,28

 

Sprawdzian 2014r.
Szkolny wynik
sprawdzianu po klasie VI: 26,34  (Klasa VIA: 26,04, Klasa VIB: 26,64)

 Średni wynik powiatu bielskiego 25,66:, województwa śląskiego  25,44, średnia krajowa .

Porównanie wyników w poszczególnych standardach:

Standard

I

CZYTANIE

II

PISANIE

II

ROZUMOWANIE

IV

KORZYSTANIE Z INFORMACJI

V

WYKORZYSTANIE WIEDZY
W PRAKTYCE

Wynik
w r.szk. 2012/13

76,20%

79,20%

57,7%

62,20%

43,80%

Wynik
w r.szk. 2013/14

80,20%

57,50%

56,25%

68,75%

66,5%

 


 images


Przedziały staninowe średnich wyników szkół w latach 2009 – 2014

Stanin

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

najniższy

7,9 – 17,0

7,6 – 18,5

8,8 – 19,7

5,3 – 17,1

4,8 – 17,8

7-19,6

2

bardzo
niski

17,1 – 18,7

18,6 – 20,3

19,8 – 21,4

17,2 – 18,8

17,9 – 19,5

19,7-21,4

3

niski

18,8 – 20,0

20,4 – 21,8

21,5 – 22,8

18,9 – 20,1

19,6 – 21,1

21,5-23

4

poniżej średni

20,1 – 21,3

21,9 – 23,2

22,9 – 24,2

20,2 – 21,4

21,2 – 22,6

23,1-24,5

5

średni

21,4 – 22,7

23,3 – 24,8

24,3 – 25,6

21,5 – 22,8

22,7 – 24,3

24,6-26

6

powyżej średni

22,8 – 24,1

24,9 – 26,2

25,7 – 26,9

22,9 – 24,2

24,4 – 25,9

26,1-27,5

7

wysoki

24,2 – 25,6

26,3 – 27,8

27,0 – 28,4

24,3 – 25,9

26,0 – 27,7

27,6-29,2

8

bardzo
wysoki

25,7 – 27,7

27,9 – 9,9

28,5 – 30,2

26,0 – 28,0

27,8 – 30,1

29,3-31,3

9

najwyższy

27,8 – 35,7

30,0 – 37,7

30,3 – 37,0

28,1 – 36,2

30,2 – 37,2

31,4-37,7

Średnie zdobytych punktów w latach 2002 - 2014

rok

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kraj

29,42

28,60

25,55

28,97

25,30

26,60

25,80

22,64

24,56

25,27

22,75

24,03

25,82

Szkoła

29,67

28,96

24,39

29,59

24,84

28,64

28,67

24,03

25,41

26,96

25,00

26,15

26,34