Wpłaty na obiady

Data wpisu: .

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto - po złozeniu odpowiedniej deklaracji.

Przed dokonaniem wpłaty przelewem na konto proszę o kontakt z sekretariatem celem ustalenia wysokości wpłaty.