Programy nauczania

Data wpisu: .

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2016/2017

Numer w szkolnym zestawie programów

Przedmiot/tytuł programu

Autor

Klasa

1/SPP/EDWCZ

Edukacja wczesnoszkolna

Program nauczania dla I etapu kształcenia „Doświadczanie świata”

Kędra M.

I - III

2/SPP/JP

Język polskiMiędzy nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (do nowej podstawy programowej).

A. Łuczak, A. Murdzek

IV – VI

3/SPP/JA

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas 1 – 3 szkoły podstawowej.

I. Studzińska, A. Mędela,M. Kondro, E. Piotrowska

I –III

4/SPP/JA

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową dla II-ego etapu edukacyjnego.

E. Piotrowska,T. Sztyber

IV – V

5/SPP/JA

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klas IV – VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową.

M. Kębłowska

VI

6/SPP/HIST

HistoriaHistoria i społeczeństwo. Wehikuł czasu. Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej.

R. Tocha

IV – VI

7/SPP/PRZYR

Przyroda

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej

J. Golanko

IV – VI

8/SPP/WDŻWR

Wychowanie do życia w rodzinie

T. Król

V – VI

9/SPP/MAT

Matematyka

Matematyka z kluczem

M. Braun, A. Mańkowska,M. Paszyńska

IV – VI

10/SPP/ZK

Zajęcia komputerowe

Lubię to. Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej.

M. Kęska

IV – V

11/SPP/ZK

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV - VI

G. Koba

VI

12/SPP/REL

ReligiaProgram nauczania religii dla klas I – III szkoły podstawowej "W rodzinie dzieci Bożych"

ks. dr T. Śmiech

I - III

13/SPP/REL

ReligiaOgólnopolski program WAM-owski "Zaproszeni przez Boga"

bp. M. Mendyk

IV – VI

14/SPP/WF

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne bliższe wartościom

A. Romanowska

IV – VI

15/SPP/ZT

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?”  Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej

L. Łabecki

IV – VI

16/SPP/PLAST

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej.

J. Lukas, K. Onak

IV – V

17/SPP/PLAST

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny

B. Mikulik

VI

18/SPP/MUZ

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej

M. Gromek, G. Kilbach

IV – VI

19/SPP/REW

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

R. Stachura

-