Samodzielność w myśleniu i działaniu

Data wpisu: .

Kształtujemy samodzielne myślenie i sprawne działanie.

Kształtujemy u Uczniów postawy zapewniające im dalszy rozwój indywidualny i społeczny, wspieramy samodzielność w myśleniu i działaniu, kreatywność, przedsiębiorczość;
kształtujemy chęć podejmowania inicjatyw oraz umiejętność pracy w zespole;
motywujemy i inspirujemy do samodzielnych działań, przemyśleń, wysnuwania wniosków;
przygotowujemy uczniów do samodzielnego i świadomego kształcenia się;

 • Uczymy dzieci samodzialności - w szkole działa Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniowska, Wolontariat, Uczniowie oszczędzają w SKO.
 • Wychowujemy w duchu toleracji, uczymy poszanowania tradycji i kultury wlłasnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
 • Respektujemy prawa uczniów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, dokonywania wyborów, popełniania błędów.
 • Budzimy kreatywnosc w działaniu i myśleniu.
 • Rozwijamy logioczne myślenie. Startujemy w konkursach: Kangur, Archimedes, Omnibus, Matematyka innego wymiaru, Konkurs matematyczny im. S.Banacha.
 • Rozwijamy umiejętność stosowania nabytej wiedzy w konkretnych sytuacjach.
 • Wspieramy osobisty rozwój ucznia, stwarzamy warunki, które pozwalają rozwijać jego naturalne talenty, zainteresowania i pasje, a także odnaleźć własną drogę.
 • Zaszczepiamy i rozwijamy w uczniach naturalną chęć poznawania świata.
 • Chcemy, aby nauka sprawiała radość.
 • Korzystamy na lekcjach z nowoczesnych środków multimedialnych - większość klas wyposażona jest w projektory.
 • Stosujemy na zajęciach aktywne metody pracy, pracę w grupach.
 • Indywidualizujemy pracę na zjęciach.
 • Biblioteka apełni funkcję szkolnego centrum multimedialnego.
 • Szkolni specjaliści udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom, nauczycielom.