Otwartość na wiedzę i świat

Data wpisu: .

Kształcimy dzieci otwarte na wiedzę i otaczający je świat.

Kształtujemy u Uczniów postawy zapewniające im dalszy rozwój indywidualny i społeczny, wspieramy kształtowanie się cech takich jak: uczciwość, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi. Kształtujemy umiejętność wyrażania samego siebie, pomagamy Uczniom wyrosnąć na ludzi wrażliwych i otwartych. Respektujemy prawa Uczniów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, dokonywania wyborów, popełniania błędów. Wychowujemy w duchu tolerancji, uczymy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Zaszczepiamy i rozwijamy w Uczniach naturalną chęć poznawania świata. Uczymy posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Chcemy, aby nauka sprawiała radość, rozwijamy poznawczą ciekawość i wrażliwość na piękno otaczającego nas świata.Ważnym elementem  edukacji jest dla nas edukacja medialna, czyli kształtowanie w uczniach właściwego odbioru i wykorzystania mediów. Współpracujemy z Rodzicami, gdyż uważamy, że ta współpraca  jest podstawą stworzenia warunków niezbędnych do harmonijnego i pełnego rozwoju Ucznia.

 • Jesteśmy wrażliwi na otaczający świat, a zarazem ekologiczni.
  Zbieramy:
  - nakrętki (dla dzieci niepełnosprawnych m.in dla Jagody)

  - baterie (ogólnopolski program zbiórki zużytych baterii, by nie trafiały one na wysypiska śmieci, ale zostały przekazane  do odzysku i unieszkodliwienia)
  - zużyte tusze, tonery - dla ratowania koni
  - telefony komórkowe  - dla Afryki
  -
  okulary - dla Afryki
  -
  książki - do biblioteki szkolnej.
 • Uczestniczyliśmy w projekcie "Drugie Życie Elektrośmieci".
 • Pomagamy zwierzętom w schronisku, uczymy opiekować się swoimi "pupilami".
 • Wspieramy fundację "Serca dla Maluszka".
 • Zbieramy "Górę grosza".
 • Organizujemy "Świąteczną Paczkę".
 • Otaczamy opieką dzieci niepełnosprawne.
 • Szkolny Wolontariat zorganizował na terenie szkoły wiele akcji:
  - Światowy Dzień Uśmiechu
  - Tydzień Życzliwości i Pozdrowień
  - Pomoc dla zwierząt w schronisku
  - Czytanie przedszkolakom ksiażek
  - Opieka nad niepełnosprawnymi kolegami
 • Chętnie wyjeżdzamy do kina i teatru oraz gościmy go u siebie dzięki przedstawieniom Internetowego Teatru
 • Zwiedzamy naszą Małą Ojczyznę w czasie rajdów  i klasowych wycieczek.
 • Wyjeżdżamy na Zielone Szkoły nad morze - uczymy sie samodzielności i współdziałania w grupie.
 • Kultywujemy szkolne tradycje: Pasowanie Pierwszaków, Spotkanie Wigilijne, Święto Patrona - Mikołaja Kopernika, znamy hymn szkoły.
 • Uroczyście obchodzimy święta narodowe (11 Listopada, 3 Maja) oraz kościelne (Boże Narodzenie, Wielkanoc), kultywujamy tradycje regionalne (kolednicy, śmierguśnicy, andrzejki, karnawał).
 • Darzymy szacunkiem osoby starsze, z ks. prałatem Józefem Strączkiem świętowalismy jego setne urodziny.
 • Mówimy STOP agresji, przemocy i uzależnieniom, realizujemy Procedurę Pomarańczowych Kart Interwencji, obchodziliśmy Tydzień Profilaktyki zakończony kolorowym happeningiem.
 • Dbamy o bezpieczeństwo swoje i kolegów: kampania "Bądź i Ty bezpieczny", Klub Bezpiecznego Puchatka, spotkania z policją.
 • Zachęcamy do czytania ksiązek: konkursy czytelnicze, uroczyste przyjmowanie pierwszaków do grona czytelników, Świeto Biblioteki, Klub Bibliofila, Klub Czytelnika, Klasowy Klub Pożeraczy Liter.