Koncepcja pracy szkoły

Data wpisu: .

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Porąbce   tekst w pdf

 

Główne założenia koncepcji pracy szkoły.

Wspólnie z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły, w wyniku szkolnej debaty została w czerwcu opracowana koncepcja pracy szkoły na najbliższe lata. Spośród wielu propozycji wybrano następujące priorytety:

  • rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci poprzez zapewnienie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, udział w projektach i konkursach,
  • kształcenie dziecka otwartego na wiedzę i otaczający go świat,
  • kształtowanie samodzielnego myślenia i sprawnego działania,
  • znajomość języka obcego,
  • propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie.