EDWARD

on .

21 WRZEŚNIA
EUROPEJSKIM DNIEM BEZ OFIAR ŚMIERTELNYCH NA DROGACH
- PROJEKT EDWARD-

edward1

Zaproś RODZICÓW i kliknij w obrazek
/materiał przygotowany przez p. Sabinę Kudrys/

ZAPRASZAMY RODZICÓW NA SPOTKANIE

on .

W czwartek 21 września o godz. 16.00.
serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie w szkole.

Najpierw odbędzie się zebranie ogólne rodziców wszystkich klas z dyrekcją szkoły i wychowawcami (sala gimnastyczna, ok. 30 min.), następnie spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas IV-VII z nauczycielem realizującym zajęcia wychowania do życia w rodzinie. Po zebraniu ogólnym zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach.

Porządek zebrania ogólnego:
- zapoznanie z kadrą pedagogiczną szkoły,
- prezentacja oferty edukacyjnej szkoły,
- informacje dotyczące wyboru Rady Rodziców i jej funkcjonowania w szkole, sprawozdanie przewodniczącej RR,
- wnioski z przeprowadzonej wsród rodziców, uczniów i pracowników szkoły ankiety dot. ogólnie uznawanych wartości 
- informacje dyrektora szkoły dotyczące funkcjonowania dziennika elektronicznego,
- sprawy różne,
Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas IV-VII z nauczycielem realizującym zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

Spotkania w klasach:
- wybory trójek klasowych i przedstawicieli do Rady Rodziców,
- zapoznanie ze szkolnymi dokumentami (Statut, Szkolne Zasady Oceniania, wymagania i kryteria oceniania),
- sprawy bieżące.

GLINKA ACADEMY i MY

on .

Jest nam niezmiernie miło poinformować,
że Uczniowski Klub Sportowy Millenium
działający przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce
znalazł się w gronie zaledwie 25 klubów w kraju, zakwalifikowanych do współpracy z

Fundacją Glinka Academy.

GLINKALOGO


Nasz UKS Millenium został wybrany spośród kilku tysięcy klubów, szkół i organizacji prowadzących szkolenie siatkarskie w kraju. Fundacja „Glinka Academy” uruchomi w 2018 roku szereg inicjatyw wzmacniających wybrane 25 klubów w codziennej pracy szkoleniowej. Będą one finansowane ze źródeł sponsorów prywatnych oraz środków publicznych. Donajważniejszych inicjatyw należeć będzie:
- wsparcie finansowe na opłacenie pracy trenerów
- zakup sprzętu oraz wyposażenia sportowego dla klubu
- wynajęcie obiektów sportowych
- organizacja zgrupowań sportowych (siatkarskich wakacji)
- organizacja konferencji szkoleniowych dla nauczycieli w-f, trenerów, nauczycieli klas I-III
- przeprowadzenie lekcji pokazowych z udziałem wybitnych przedstawicieli siatkówki
- organizacja turniejów minisiatkówki regionalnych jak i ogólnokrajowych
- kompleksowy program szkoleniowy dla trenerów oparty o włoskie metody szkoleniowejak i najlepsze doświadczenia polskiej szkoły trenerskiej - skrypty szkoleniowe, materiały dvd
- wsparcie lekarzy, kinezjologów, rehabilitantów, trenerów mentalnych.